Echokardiografia
od podstaw.
Przypadek 13

Opublikowany: 25.10.2021 16:13

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

więcej o autorze »

Opis filmu:

Dokładne omówienie dwóch przypadków z obrazami z echokardiografii. Praktyczna analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Zatrudniona na stanowisku profesora I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pełniąc funkcję kierownika Pracowni Echokardiografii w tej klinice.
Specjalizuje się głównie w problematyce wad serca (w szczególności wrodzonych wad serca u dorosłych).
Prowadzi jedyną w zachodniej Polsce poradnię leczącą takich pacjentów. Kwalifikuje i uczestniczy w zabiegach nieinwazyjnych leczenia wad strukturalnych serca.
Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu ciężarnych z chorobami serca.
Aktywnie uczestniczy w działalności Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której także przewodniczyła.
Jest członkiem Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych.
Na dorobek naukowy Prof. dr hab. n. med. Olgi Trojnarskiej składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych, m.in. w czasopismach takich jak: „Circulation”, „PLOS ONE", „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”, „Journal of Cardiology” oraz „Kardiologia Polska”.

Opis filmu

Dokładne omówienie dwóch przypadków z obrazami z echokardiografii. Praktyczna analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

  • Pacjent- 45 lat, NYHA, przebyty zawał, migotanie, stała stymulacja.
  • Pacjentka – 65 lat, NYHA, przebyty zawał, migotanie przedsionków.
  • Szczegółowe omówienie obrazów echokardiografii pacjenta.
  • Czynnościowa niedomykalność mitrlana – patogeneza.
  • Niedomykalność wtórna niedokrwienna – rokowanie.
  • Rokowanie po plastyce IM funkcjonalnej.
  • Terapie naprawcze przeznaczyniowe.

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv