Echokardiografia
od podstaw.
Przypadek 9

Opublikowany: 10.06.2021 9:53

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

więcej o autorze »

Opis filmu:

Dokładne omówienie przypadku. Praktyczna analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM Ordynator II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Ma na swoim koncie 330 opublikowanych pełnotekstowych artykułów naukowych, 2 druki zwarte oraz 46 rozdziałów w monografiach. Kierownik grantów naukowych finansowanych przez KBN i NCN. Recenzent wniosków do tytułu profesora, habilitacji i dysertacji doktorskich. Organizator konferencji naukowo dydaktycznych, kursów i warsztatów dla lekarzy.

Główne kierunki pracy badawczej:

 • diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych,
 • diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych,
 • ze sztucznymi zastawkami serca,
 • diagnostyka i leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca,
 • badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej,
 • echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej,
 • hemodynamika serca w stymulacji endokawitarnej.
Opis filmu

Dokładne omówienie przypadku. Praktyczna analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

 • Pacjent 60 lat, od roku odczuwający napadowe kołatania serca; nieznaczna nietolerancja wysiłku. Przyjęty na oddział z powodu trwającego 3 dni napadu arytmii serca.
 • Wnioski wynikające z przeprowadzonej z echokardiografii. Sposób przeprowadzenia badania.
 • Zalecenie dotyczące leczenia zabiegowego ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (natywnego i resztkowego).
 • Postępowanie z pacjentem.

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv