Echokardiografia
od podstaw.
Przypadek 5: Zastawka mitralna cz. 2

Opublikowany: 26.02.2021 15:27

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

więcej o autorze »

Opis filmu:

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Zastosowanie w codziennej praktyce i podstawy analizy obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • Autor/współautor ponad 200 pełnotekstowych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 7 wytycznych i stanowisk grup ekspertów i ponad 20 rozdziałów podręczników krajowych i zagranicznych
 • Redaktor/współredaktor 8 podręczników i monografii, w tym Podręcznika Kardiologii PTK i Podręcznika Echokardiografii Sekcji Echokardiografii PTK
 • Członek Zarządu Głównego PTK w latach 2017-2021
 • Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK w latach 2015-2017
 • Ekspert Sekcji Echokardiografii PTK
 • Przewodniczący Komisji Nagród PTK w latach 2017-2021
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Cardiovascular Ultrasound (IF 2,043)
Opis filmu

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

 • Przypadek – pacjentka 56 lat, przyjęta po udarze niedokrwiennym mózgu, z NT, hipercholesterolemią i nikotynizmem. Przyjęta z powodu pogorszenia tolerancji wysiłku i bólów w klatce piersiowej.
 • Analiza echokardiografii pacjentki:
  - projekcja przymostkowa, oś długa;
  - tryb dwupłaszczyznowy;
  - trzy projekcje koniuszkowe;
  - kolorowy Doppler – korzyści;
  - przepływy – co nam mówią?
  - badanie przez klatkowe i przezprzełykowe.
 • Ocena pola otwarcia zastawki mitralnej na podstawie czasu półtrwania PHT (gradient ciśnień).
 • Postępowanie wg wytycznych ESC/EACTS dot. leczenia zastawkowych wad serca 2017.
 • Przeciwskazania do przezskórnej komisurotomii mitralnej.

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv