Echokardiografia
od podstaw.
Przypadek 10

Opublikowany: 29.06.2021 13:54

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

więcej o autorze »

Opis filmu:

Dokładne omówienie przypadku. Praktyczna analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM Ordynator II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Ma na swoim koncie 330 opublikowanych pełnotekstowych artykułów naukowych, 2 druki zwarte oraz 46 rozdziałów w monografiach. Kierownik grantów naukowych finansowanych przez KBN i NCN. Recenzent wniosków do tytułu profesora, habilitacji i dysertacji doktorskich. Organizator konferencji naukowo dydaktycznych, kursów i warsztatów dla lekarzy.

Główne kierunki pracy badawczej:

  • diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych,
  • diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych,
  • ze sztucznymi zastawkami serca,
  • diagnostyka i leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca,
  • badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej,
  • echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej,
  • hemodynamika serca w stymulacji endokawitarnej.
Opis filmu

Dokładne omówienie przypadku. Praktyczna analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

  • Pacjent 74 lata, hospitalizowany z powodu zdekompensowanej niewydolności serca (klasa NYHA IV – III). Wielonaczyniowa choroba wieńcowa, po trzech zawałach; wszczepione 6 stentów, operacja k-chirurgiczna rewaskularyzacji mięśnia sercowego

  • Wnioski wynikające z przeprowadzonej z echokardiografii. Sposób przeprowadzenia badania.

  • Postępowanie z lecznicze.

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv