Echokardiografia
od podstaw.
Przypadek 6: na styku chorób zakaźnych i kardiologii.

Opublikowany: 29.03.2021 15:47

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

więcej o autorze »

Opis filmu:

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja w dramatycznym przypadku pacjentki.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • Autor/współautor ponad 200 pełnotekstowych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 7 wytycznych i stanowisk grup ekspertów i ponad 20 rozdziałów podręczników krajowych i zagranicznych
 • Redaktor/współredaktor 8 podręczników i monografii, w tym Podręcznika Kardiologii PTK i Podręcznika Echokardiografii Sekcji Echokardiografii PTK
 • Członek Zarządu Głównego PTK w latach 2017-2021
 • Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK w latach 2015-2017
 • Ekspert Sekcji Echokardiografii PTK
 • Przewodniczący Komisji Nagród PTK w latach 2017-2021
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Cardiovascular Ultrasound (IF 2,043)
Opis filmu

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja w dramatycznym przypadku pacjentki.

 • Pacjentka; lat 26, która zgłosiła się z powodu gorączki, pogorszenia tolerancji wysiłku. W wywiadzie narkomania.
 • Dokładne omówienie obrazów echokardiografii (przezklatkowej i przezprzełykowej).
 • Przepływy i inne parametry.
 • Wytyczne ESC dot. leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia 2015 r.

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv