Echokardiografia
od podstaw.
Przypadek 4: Zastawka mitralna

Opublikowany: 03.12.2020 18:09

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

więcej o autorze »

Opis filmu:

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Zastosowanie w codziennej praktyce i podstawy analizy obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • Autor/współautor ponad 200 pełnotekstowych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 7 wytycznych i stanowisk grup ekspertów i ponad 20 rozdziałów podręczników krajowych i zagranicznych
 • Redaktor/współredaktor 8 podręczników i monografii, w tym Podręcznika Kardiologii PTK i Podręcznika Echokardiografii Sekcji Echokardiografii PTK
 • Członek Zarządu Głównego PTK w latach 2017-2021
 • Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK w latach 2015-2017
 • Ekspert Sekcji Echokardiografii PTK
 • Przewodniczący Komisji Nagród PTK w latach 2017-2021
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Cardiovascular Ultrasound (IF 2,043)
Opis filmu

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Zastosowanie w codziennej praktyce i podstawy analizy obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

Przypadek – pacjentka 79 lat, przyjęta z powodu pogorszenia tolerancji wysiłku do klasy NYHA III, z NT i sporadycznym kołataniem serca.

 • Obraz z echokardiografii ze szczegółowym omówieniem funkcjonowania zastawki mitralnej.
 • Echokardiografia przezprzełykowa.
 • Ocena ciężkości niedomykalności zastawki mitralnej.
 • Oszacowanie prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego.
 • Postępowanie w omawianym przypadku.

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv