Uszkodzenia wielonarządowe wywołane przez SARS-CoV-2

Opublikowany: 17.11.2021 1:03:41

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski,
dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała,
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

więcej o autorze »

Opis filmu:

„Uszkodzenia wielonarządowe wywołane przez SARS-CoV-2” to temat trzeciej z cyklu debat naukowych organizowanych z okazji 20-lecia Naukowej Fundacji Polpharmy.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong,<br> prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski,<br> dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała,<br> prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk,<br> prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski,
dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała,
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym uzyskał stopień doktora habilitowanego (1992 r.) oraz tytuł profesora RP (1996 r.). Był asystentem w Instytucie Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie, stypendystą American Heart Association w Klinice Nefrologii University of Southern California (Los Angeles). Od 1998 r. pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, która pełni rolę ośrodka referencyjnego dla nadciśnienia tętniczego.

Prof. Gaciong wraz z zespołem jest autorem ponad 200 prac w prestiżowych pismach medycznych, w tym takich, jak “The New England Journal of Medicine”, “The Lancet”, “PNAS”, “Cancer Cell”, “PLOS Medicine”, “American Journal of Hypertension”, “Cardiovascular Research”. Jest także autorem lub redaktorem monografii i podręczników poświęconych chorobom naczyń i nadciśnieniu tętniczemu. Należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – jako prezes, High Blood Pressure Council – American Heart Association). Był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002-2009) oraz hipertensjologii (2014-2019). Został wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Doskonałości Naukowej. W 2020 r. został wybrany na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab.n.med. Tomasz Kukulski

 • Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.
 • Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii, Wad Wrodzonych i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem klinicznym.
 • Jest współautorem i autorem ponad 100 prac oryginalnych, rozdziałów, artykułów poglądowych oraz dokumentów szkoleniowych i rekomendacji.
 • Cykl artykułów rekomendujących wydanych pod auspicjami Polskiego Forum Obrazowania dotyczy min. oceny żywotności mięśnia sercowego, chorób osierdzia, wad zastawkowych, guzów serca, oceny serca niewydolnego i przeszczepionego, kwalifikacji do terapii resynchronizującej.
 • Od wielu lat prowadzi aktywną działalność dydaktyczną w ramach kursów, szkoleń i warsztatów z echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej organizowanych przez sekcję Echokardiografii PTK , Polską Szkołę Echokardiografii oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.
 • W latach 1999 -2001 odbył staże naukowe na Uniwersytecie Medycznym Linkoping w Szwecji oraz na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii.
 • Przewodniczący Sekcji Wad Zastawkowych PTK w latach 2011-2013.
 • Członek zarządu sekcji Echokardiografii PTK w czasie 2 kadencji 2007-2011.
 • Od 2000 r jest koordynatorem pracowni Echokardiografii dorosłych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, która w 2008 roku, uzyskała akredytacje pracowni najwyższej referencyjności (klasy C) przyznaną przez Sekcję Echokardiografii PTK.
 • W 2004 r jako jeden z pierwszych Polsce kardiologów uzyskał certyfikat European Association of Echocardiography w zakresie echokardiografii przezklatkowej.
 • Jest recenzentem czasopism krajowych: Kardiologia Polska kardiochirurgia Polska i zagranicznych: European Heart Journal, American Journal of Cardiology.
 • Od 2000 r regularnie wygłasza wykłady i prowadzi sesje jako zaproszony wykładowca podczas zagranicznych kongresów , konferencji i sympozjów ( kongres EUROECHO, kongres ESC, sympozjum Doppler Myocardial Imaging( Leuven -Belgia), oraz wykłady podczas lokalnych konferencji w Mediolanie, Kijowie, na Uniwersytecie Sanforda w Sioux Fall (USA).
 • Lubi spędzać czas aktywnie: jogging, żeglarstwo, narty, wspinaczka W wolnym czasie słucha, jazzu Interesuje się malarstwem i architekturą.
 • W ramach uczestnictwa w Eurpoejskich Kongesach Kardiologicznych wziął udział w rejsie Darem Młodzieży do Amsterdamu w roku 2013 oraz Zawiszą Czarnym – do Sztokholmu w 2011.

dr n. med. Magdalena Okarska – Napierała

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada specjalizację w pediatrii. Obecnie adiunkt w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym DSK UCK WUM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyła między innymi w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Kardiolog, hypertensjolog, angiolog. Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant województwa mazowieckiego w zakresie angiologii. Członek grupy ekspertów sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

prof. dr hab.n.med. Krzysztof Strojek

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Funkcja płuc u chorych na cukrzycę”, a w 1997 stopień doktora habilitowanego. Profesor nauk medycznych od 2002 roku. Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje także Wojewódzką Poradnią dla Chorych na Cukrzycę. Opiekun 20 ukończonych prac doktorskich, autor ponad 150 artykułów i 6 podręczników. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTD, członek Zarządu (Member of Council) European Association for the Study of Diabetes (EASD) (2000-2003). Vice President Hypertension in Diabetes EASD Study Group (1999-2002). Konsultant Krajowy ds. diabetologii od 2005 roku. Żonaty, żona Karin jest okulistką. Ma dwoje dzieci- 27-letniego syna Michała absolwenta Wydziału Prawa, aplikanta adwokackiego i 20-letnią córkę Małgosię, studentkę prawa. Zainteresowania pozazawodowe, których nie rozwija z powodu nadmiernej aktywności zawodowej to brydż, żeglarstwo i narciarstwo. Ostatnio udaje mu się wygospodarować czas aby z grupą znajomych zagrać w siatkówkę.

Opis filmu

„Uszkodzenia wielonarządowe wywołane przez SARS-CoV-2” to temat trzeciej z cyklu debat naukowych organizowanych z okazji 20-lecia Naukowej Fundacji Polpharmy.

Interdyscyplinarne grono specjalistów: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek przedstawiają najnowsze badania, stanowiska i kierunki rozwoju medycyny w przypadku schorzeń wielonarządowych u pacjentów po zachorowaniu na COVID-19.

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv