Lorazepam - szczególna benzodiazepina stosowana drogą pozajelitową - miejsce w medycynie paliatywnej

Opublikowany: 05.07.2021 30:08

Prowadzący:

prof. dr hab. med. Wojciech Leppert
dr hab. n. med. Jarosław Woroń

więcej o autorze »

Opis filmu:

Lorazepam – jedna z najczęściej stosowanych benzodiazepin w medycynie paliatywnej. Praktyczne wskazówki w stosowaniu leku.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. med. Wojciech Leppert <br> dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Prowadzący

prof. dr hab. med. Wojciech Leppert
dr hab. n. med. Jarosław Woroń

 

prof. dr hab. med. Wojciech Leppert

 

Katedra Medycyny Paliatywnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Zainteresowania naukowe obejmują problematykę farmakoterapii bólu i zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory, stosowanie narzędzi do oceny bólu i jakości życia chorych na nowotwory i w opiece paliatywnej, zagadnienia psychoonkologii, problematykę etyczną (zwłaszcza postawy wobec eutanazji i wspomaganego samobójstwa), paliatywne leczenie onkologiczne, zagadnienia organizacji i edukacji w zakresie opieki paliatywnej. Znaczna część dorobku naukowego dotyczy roli opioidów drugiego stopnia drabiny analgetycznej Światowej Organizacji Zdrowia w leczeniu bólu u chorych na nowotwory z uwzględnieniem wpływu, na jakość życia chorych.

Dorobek naukowy obejmuje liczne prace publikowane w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziały w książkach i monografie, streszczenia oraz referaty zjazdowe polskie i międzynarodowe, ogółem 531 doniesień, obejmujące m. in. 100 rozdziałów w podręcznikach, 181 artykułów (127 w krajowych, 54 w zagranicznych czasopismach), 15 opisów przypadków, 14 komentarzy i listów do redakcji, 198 streszczeń (konferencje krajowe i międzynarodowe) – znaczna część, to wystąpienia ustne i 3 podręczniki. Sumaryczna wartość IF 127, punktacja Ministerstwa Nauki 3422, Indeks Hirscha 18, cytowania 1136, cytowania bez autocytowań 977.

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum UJ, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej. Specjalista farmakologii klinicznej. Od 1999 roku zajmuje się problemami bezpieczeństwa farmakoterapii, interakcjami leków w praktyce klinicznej, monitorowaniem niepożądanych działań leków oraz problemami związanymi z farmakoterapią bólu. W Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajmuje się problemem bezpieczeństwa pacjenta podczas stosowania leczenia farmakologicznego, jest wizytatorem szpitali i oddziałów szpitalnych starających się o akredytację. Autor i współautor ponad 500 prac i doniesień zjazdowych, współautorem 17 książek oraz 3 podręczników akademickich. Mieszka w Zakopanem. Członek Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Opis filmu

Lorazepam – jedna z najczęściej stosowanych benzodiazepin w medycynie paliatywnej. Praktyczne wskazówki w stosowaniu leku.

Nagranie wykładu z X Konferencji Opieki Paliatywnej w Polsce, 22.04.2021

 

  • Lorazepam – postać do podawania drogą doustną i parenteralaną.
  • Farmakokinetyka i dawki równoważne benzodiazepin.
  • Lorazepam – sedacja.
  • Lorazepam – dawkowanie.
  • Sedacja w medycynie paliatywnej.
  • Lorazepam w połączeniu z opioidem w objawowym leczeniu duszności związanej z lękiem.
  • Benzodiazepiny w leczeniu duszności u chorych na nowotworowy.
  • Rekomendacje leczenia pacjentów z COVID-19 z perspektywy opieki paliatywnej.
  • Farmakoterapia u kresu życia.
  • Uwaga na okres półtrwania, możliwość kumulacji i interakcje leków.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv