Łączenie leków psychotropowych z innymi lekami – wskazówki praktyczne. Cz. 1

Opublikowany: 27.05.2020 01:01:44

Prowadzący:

Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski,
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

więcej o autorze »

Opis filmu:

W obecnej sytuacji epidemicznej można liczyć się ze wzrostem ilości pacjentów, którzy będą trafiać do lekarzy POZ z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych czy zaburzeń snu, chorując już na inne choroby somatyczne, np. nadciśnienie tętn

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski, <br>Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

Prowadzący

Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski,
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

Prof. Paweł Mierzejewski jest ekspertem w dziedzinie farmakologii, specjalistą psychiatrą, kierownikiem Zakładu Farmakologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się poszukiwaniem nowych leków i zastosowaniem nowych technologii w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Profesor Mierzejewski jest wice przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autorem ponad 100 publikacji naukowych, lekarzem praktykiem. Podczas spotkania podzieli się swoimi przemyśleniami na temat interakcji leków psychotropowych z innymi lekami, przedstawi praktyczne przykłady, podkreśli najistotniejsze interakcje, o których warto pamiętać.

Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej Prowadzi oddział ogólno psychiatryczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a także pracuje naukowo i dydaktycznie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrycznej WUM. Zainteresowania naukowe: W pracy klinicznej skupiona się wokół zaburzeń psychicznych dorosłych, a szczególnie depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii, ale też leczenia zaburzeń snu i fibromialgii. Oprócz pracy klinicznej i dydaktycznej, prowadzi szkolenia z zakresu psychiatrii i komunikacji dla lekarzy i innych grup zawodowych. Była i jest badaczem w międzynarodowych badaniach klinicznych, jest autorką i współautorką rozdziałów w podręcznikach oraz opracowań naukowych z obszaru psychiatrii, arteterapii, komunikacji oraz poradników o chorobach psychicznych dla pacjentów i ich rodzin. Jest propagatorką psychoedukacji w chorobach psychicznych (zajęcia dla pacjentów i ich rodzin, warsztaty i szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek). W 2010 roku odpowiadała merytorycznie za szkolenie w ramach projektu unijnego – „Obsługa klienta niepełnosprawnego”. Obecnie zainteresowania w obszarze postrzegania niepełnosprawności psychicznej w społeczeństwie, zespół wypalenia i zaburzenia nastroju wśród opiekunów osób niepełnosprawnych psychicznie. Prowadzenie szkoleń: Szkolenia dla lekarzy psychiatrów i pielęgniarek psychiatrycznych w zakresie psychoedukacji w schizofrenii. Warsztaty dla lekarzy pierwszego kontaktu dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych i otępień w ramach Interdyscyplinarnej Akademii Medycyny Praktycznej. Szkolenia dla lekarzy rodzinnych dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń snu. Warsztaty dla lekarzy reumatologów dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych i fibromialgii. Szkolenia lekarzy specjalizujących się w psychiatrii w zakresie klasyfikacji, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych. Szkolenia z zakresu psychiatrii w ramach kursu specjalizacyjnego „Psychologia kliniczna” dla psychologów. Szkolenia z zakresu psychiatrii dla pielęgniarek w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wybrane publikacje: Patejuk-Mazurek I.: Dialog arteterapeutyczny z pacjentem. Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A.(red.) W: Arteterapia. Teoria, praktyka, projekty. Tom I: Teoria. Warszawa 2014, Patejuk-Mazurek I.: Zaburzenia lękowe (nerwicowe) W: Łoza B., Markiewicz R., Szulc A., Wrońska I. (red.) Pielęgniarstwo psychiatryczne. Lublin 2014, Patejuk-Mazurek I.: Zespoły behawioralne . W: Łoza B., Markiewicz R., Szulc A., Wrońska I. (red.) Pielęgniarstwo psychiatryczne. Lublin 2014, Patejuk-Mazurek I.: Raport z programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na schizofrenię, leczonych olanzapiną: „Zapobieganie nawrotom i rozpoznawanie objawów zwiastunowych”. Psychiatria 2016;13(3):169-172. ISSN 1732-9841 Patejuk-Mazurek I.: „Tianeptyna – skuteczna opcja leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów uzależnionych od alkoholu”. Psychiatria 2016;13(1):25-30. ISSN 1732-9841 Patejuk-Mazurek I.: „Leczenie farmakologiczne w uzależnieniach”, w: Mosiołek A (red.): „Dysfunkcje seksualne a zaburzenia somatyczne”, Warszawa 2017

Opis filmu

W obecnej sytuacji epidemicznej można liczyć się ze wzrostem ilości pacjentów, którzy będą trafiać do lekarzy POZ z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych czy zaburzeń snu, chorując już na inne choroby somatyczne, np. nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Zapewne nie wszyscy z nich będą chcieli odwiedzić gabinet psychiatry, pomimo, że będą funkcjonować gorzej, jak do tej pory. Może się zdarzyć, że pogorszenie stanu psychicznego będzie negatywnie wpływać na przebieg stabilnej dotychczas choroby somatycznej, wywołując dodatkowo niepokój. A z drugiej strony, pacjenci leczeni do tej pory przez psychiatrów z powodu chorób psychicznych – również zapadają na choroby somatyczne i przyjmują leki na te schorzenia.

Celem tego filmu jest przekazanie informacji praktycznych na temat łączenia leków psychotropowych z innymi lekami. Przybliżone zostaną możliwe interakcje leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych oraz normotymicznych z najczęściej stosowanymi grupami leków internistycznych.

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv