Pacjent z zaburzeniami lękowymi. Jak sobie z nimi radzić w gabinecie lekarza POZ?

Opublikowany: 14.05.2018 14:43

Prowadzący:

Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

więcej o autorze »

Opis filmu:

Napady paniki, depresja, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione u pacjentów w codziennej praktyce lekarza POZ:

 • skala problemu w Polsce,
 • skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

Prowadzący

Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej

Prowadzi oddział ogólno psychiatryczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a także pracuje naukowo i dydaktycznie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrycznej WUM.

Zainteresowania naukowe:

W pracy klinicznej skupiona się wokół zaburzeń psychicznych dorosłych, a szczególnie depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii, ale też leczenia zaburzeń snu i fibromialgii.

Oprócz pracy klinicznej i dydaktycznej, prowadzi szkolenia z zakresu psychiatrii i komunikacji dla lekarzy i innych grup zawodowych. Była i jest badaczem w międzynarodowych badaniach klinicznych, jest autorką i współautorką rozdziałów w podręcznikach oraz opracowań naukowych z obszaru psychiatrii, arteterapii, komunikacji oraz poradników o chorobach psychicznych dla pacjentów i ich rodzin.

Jest propagatorką psychoedukacji w chorobach psychicznych (zajęcia dla pacjentów i ich rodzin, warsztaty i szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek). W 2010 roku odpowiadała merytorycznie za szkolenie w ramach projektu unijnego – „Obsługa klienta niepełnosprawnego”.

Obecnie zainteresowania w obszarze postrzegania niepełnosprawności psychicznej w społeczeństwie, zespół wypalenia i zaburzenia nastroju wśród opiekunów osób niepełnosprawnych psychicznie.

Prowadzenie szkoleń:

 • Szkolenia dla lekarzy psychiatrów i pielęgniarek psychiatrycznych w zakresie psychoedukacji w schizofrenii.
 • Warsztaty dla lekarzy pierwszego kontaktu dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych i otępień w ramach Interdyscyplinarnej Akademii Medycyny Praktycznej.
 • Szkolenia dla lekarzy rodzinnych dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń snu.
 • Warsztaty dla lekarzy reumatologów dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych i fibromialgii.
 • Szkolenia lekarzy specjalizujących się w psychiatrii w zakresie klasyfikacji, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych.
 • Szkolenia z zakresu psychiatrii w ramach kursu specjalizacyjnego „Psychologia kliniczna” dla psychologów.
 • Szkolenia z zakresu psychiatrii dla pielęgniarek w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.


Wybrane publikacje:

Patejuk-Mazurek I.: Dialog arteterapeutyczny z pacjentem. Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A.(red.) W: Arteterapia. Teoria, praktyka, projekty. Tom I: Teoria. Warszawa 2014,

Patejuk-Mazurek I.: Zaburzenia lękowe (nerwicowe) W: Łoza B., Markiewicz R., Szulc A., Wrońska I. (red.) Pielęgniarstwo psychiatryczne. Lublin 2014,

Patejuk-Mazurek I.: Zespoły behawioralne . W: Łoza B., Markiewicz R., Szulc A., Wrońska I. (red.) Pielęgniarstwo psychiatryczne. Lublin 2014,

Patejuk-Mazurek I.: Raport z programu edukacyjnego dla pacjentów chorych na schizofrenię, leczonych olanzapiną: „Zapobieganie nawrotom i rozpoznawanie objawów zwiastunowych”. Psychiatria 2016;13(3):169-172. ISSN 1732-9841

Patejuk-Mazurek I.: „Tianeptyna – skuteczna opcja leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów uzależnionych od alkoholu”. Psychiatria 2016;13(1):25-30. ISSN 1732-9841

Patejuk-Mazurek I.: „Leczenie farmakologiczne w uzależnieniach”, w: Mosiołek A (red.): „Dysfunkcje seksualne a zaburzenia somatyczne”, Warszawa 2017

Opis filmu

Napady paniki, depresja, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione u pacjentów w codziennej praktyce lekarza POZ:

 • skala problemu w Polsce,
 • skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv