Zabieg łączony – fakoemulsyfikacja zaćmy połączona z przeciwjaskrową trabekuletomią

Opublikowany: 19.05.2021 12:07

Prowadzący:

dr hab. n. med. Anna Kamińska, prof. dr hab. n. med Jacek Szaflik

więcej o autorze »

Opis filmu:

Operacja przeprowadzana przez prof. dr hab. n. med Jacka Szaflika z wyczerpującym komentarzem dr n.med. Joanny Przybek-Skrzypeckiej.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - dr hab. n. med. Anna Kamińska, prof. dr hab. n. med Jacek Szaflik

Prowadzący

dr hab. n. med. Anna Kamińska, prof. dr hab. n. med Jacek Szaflik

 

Dr hab. n. med. Anna Kamińska

Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego WUM, stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie pracy pt. „Analiza topograficzna tarczy nerwu wzrokowego badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TOPSS u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała za monografię „Znaczenie zmienności genów układu antyoksydacyjnego dla występowania stożka rogówki i dystrofii śródbłonka rogówki Fuchsa”. Zainteresowania zawodowe i naukowe dr hab. n. med. Anny Kamińskiej wiążą się z leczeniem operacyjnym zaćmy, jaskry oraz transplantacji rogówki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, w którym pełniła funkcję sekretarza PTO, wiceprzewodniczącej Sekcji Rogówki PTO, a od 2016 roku jest przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

prof. dr hab. n. med Jacek Szaflik

Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Chirurg przedniego odcinka oka, szczególnie specjalizuję się w przeszczepach rogówki. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim fizjologii i patologii rogówki i powierzchni oka, a także wykorzystania nowych technik obrazowania oraz genetycznych aspektów chorób w okulistyce. Jest recenzentem dla licznych czasopism okulistycznych, m.in. Ophthalmology, Cornea, Molecular Vision, British Journal of Ophthalmology czy Graefe’s Archive of Ophthalmology. Jest autorem lub współautorem 150 publikacji pełnotekstowych, 4 książek oraz licznych doniesień zjazdowych i wykładów na zaproszenie.

Opis filmu

Operacja przeprowadzana przez prof. dr hab. n med Jacka Szaflika z wyczerpującym komentarzem dr n.med. Joanny Przybek-Skrzypeckiej.

  • rzeczywisty zabieg u 69-cioletniej pacjentki krok po kroku,
  • możliwość śledzenia operacji,
  • fachowy komentarz specjalisty.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv