Czy w przyszłości lekarz będzie potrzebny. AI i deep learning w medycynie. Cz. 1

Opublikowany: 01.12.2021 22:23

Prowadzący:

prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

więcej o autorze »

Opis filmu:

Współczesna wiedza medyczne jest trudna do ogarnięcia przez pojedynczego lekarza. Nie sposób dotrzeć do całej dostępnej bazy informacji, która wciąż się powiększa. Przed jakimi wyzwaniami stoją współczesna medycyna i lekarz? Jak sztucz

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

Prowadzący

prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

Specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz nefrologii, hipertensjologii i transplantologii klinicznej. Tytuł profesora uzyskał w 2014 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz European Dialysis and Transplant Association.

Od 2009 sprawuje funkcję kierownika Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chorób Wewnętrznych Wydział Nauk Medycznych oraz ordynatora Oddziału Klinicznego Nefrologii, Hipertensjologicznego i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Wraz z Zespołem Oddziału Klinicznego Nefrologii oraz oddziałów chirurgicznych Szpitala Wojewódzkiego współtworzy program przeszczepiania nerek w Olsztynie oraz Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny dla biorców przeszczepów. Przez dwie kolejne kadencje był prodziekanem ds. nauki i rozwoju Wydziału. Obecnie wchodzi w skład Rady Dyscypliny Medycyna w UWM w Olsztynie.

Profesor Tomasz Stompór jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych. Jest autorem ponad 70 rozdziałów w monografiach z zakresu nefrologii, dializoterapii, nadciśnienia tętniczego, geriatrii i chorób wewnętrznych (w tym w podręcznikach „Wielka Interna” i „Interna Szczeklika”). Jest członkiem Rady naukowej czasopisma Polisch Archives of Internal Medicine. Najważniejsze zainteresowania naukowe to: powikłania sercowo – naczyniowe w chorobach nerek, patologiczna kalcyfikacja naczyń, nefropatia szpiczakowa, mechanizmy progresji uszkodzenia nerek, epidemiologia, diagnostyka i leczenie kłębuszkowych chorób nerek, nefro-geriatria, nefro-diabetologia i nefro-kardiologia.

Opis filmu

Cykl: EPE 2021

Współczesna wiedza medyczne jest trudna do ogarnięcia przez pojedynczego lekarza. Nie sposób dotrzeć do całej dostępnej bazy informacji, która wciąż się powiększa. Przed jakimi wyzwaniami stoją współczesna medycyna i lekarz? Jak sztuczna inteligencja może pomóc? Które trendy w medycynie warto wykorzystać?

Dwugłos ekspertów: drugi wykład na ten temat wygłoszony został przez prof. A.Horzyka (link).

  • Wybrane trendy w opiece zdrowotnej – z jakich dobrych praktyk czerpać?
  • Czy każdą chorobę należy leczyć (nawet jeśli to rak)?
  • Personel medyczny – przepaść pomiędzy zapotrzebowaniem a realiami.
  • Czy jest proste przełożenie pomiędzy „dokapitalizowaniem” opieki zdrowotnej i sukcesem populacyjnym?
  • Co mamy sądzić o błędach medycznych? Jak je ograniczyć?
  • Czynniki w największym stopniu przyczyniające się do skrócenia życia albo rozwoju niepełnosprawności.
  • Zaskakujące dane na temat diety i alkoholu.
  • Osobisty Asystent Zdrowotny?
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv