Konferencja w ramach
EPE online – zaproszenie
na wykłady ekspertów

Opublikowany: 20.04.2020 1:27

Prowadzący:

prof. dr hab. n med. Grzegorz Opolski

więcej o autorze »

Opis filmu:

Zaproszenie kierownika naukowego konferencji w ramach Europejskiego programu Edukacyjnego. Dlaczego warto obejrzeć wideo wykłady?

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n med. Grzegorz Opolski

Prowadzący

prof. dr hab. n med. Grzegorz Opolski

Specjalista z dziedziny kardiologii i chorób wewnętrznych . Tytuł profesora uzyskał w 1994 roku. Odbył staże naukowo-szkoleniowe w ośrodkach kardiologicznych w Holandii i Niemczech. Od 1998 roku pełni funkcję kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego, którą prowadzi do chwili obecnej. Prof. Opolski był wieloletnim Krajowym Konsultantem z dziedziny Kardiologii. Jest autorem około 450 artykułów naukowych, w tym ponad 70 w czasopismach międzynarodowych o wysokim IF. Przewodniczący Rady Programowej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego - POLKARD w latach 2003-2008. Redaktor naczelny czasopisma „Kardiologia po Dyplomie”. Współredaktor takich książek, jak: „Ostre zespoły wieńcowe”, „Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron”, „Migotanie przedsionków”, „Choroby serca i naczyń - poradnik lekarza rodzinnego”. Zainteresowania naukowe obejmują stabilną chorobę wieńcową i ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, zaburzenia rytmu, a zwłaszcza migotanie przedsionków i elektroterapię.

Opis filmu

Zaproszenie kierownika naukowego konferencji w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Dlaczego warto obejrzeć wideo wykłady?

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv