Mikrobiologiczne aspekty dożylnej postaci fosfomycyny

Opublikowany: 19.01.2021 24:01

Prowadzący:

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

więcej o autorze »

Opis filmu:

Z wykładu dowiemy się więcej na temat starego/nowego antybiotyku jakim jest fosfomycyna i.v. dostępna w Polsce od sierpnia 2019 roku.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Prowadzący

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Adiunkt, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Dr n.med. w zakresie biologii medycznej, specjalista mikrobiologii klinicznej. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Forum Zakażeń”. Członek Zarządu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Autorka ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wiodące tematy badań naukowych: – Wrażliwość na antybiotyki i mechanizmy lekooporności u bakterii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych – Możliwe efekty skojarzonego działania antybiotyków wobec szczepów wieloopornych – Wykorzystanie parametrów mikrobiologicznych w optymalizacji terapii antybiotykami

 

Opis filmu

Z wykładu dowiemy się więcej na temat starego/nowego antybiotyku jakim jest fosfomycyna i.v. dostępna w Polsce od sierpnia 2019 roku. Przybliżona zostanie struktura chemiczna fosfomycyny i.v.,jej właściwości, mechanizm działania oraz jej szerokie wskazania do stosowania. Dowiemy się jakie są jej cechy, co ją wyróżnia spośród innych antybiotyków i dlaczego należy ją stosować. Będzie mowa o terapii empirycznej, która musi być niejednokrotnie podejmowana u pacjentów krytycznie chorych. Fosfomycyna i.v. to antybiotyk o szerokim zakresie działania – z wykładu dowiemy się jaki jest zakres aktywności fosfomycyny i.v. m.in. wobec Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., pałeczek Gram-ujemnych produkujących enzymy ESBL. Z czym należy kojarzyć fosfomycynę w przypadku zakażeń wieloopornymi bakteriami, np. pałeczkami Gram-ujemnymi (-) Jak postępować, jakie antybiotyki stosować u pacjentów, którzy nie maja zakażenia wirusem COVID-19 a są hospitalizowani z innych przyczyn, np. sepsa.

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv