Miejsce fosfomycyny w leczeniu pacjentów w stanie krytycznym po wynikach niedawnej decyzji Europejskiej Agencji Leków

Opublikowany: 26.01.2021 45:36

Prowadzący:

prof. George Dimopoulos

więcej o autorze »

Opis filmu:

Miejsce fosfomycyny i.v. w leczeniu pacjentów w stanie krytycznym – aktualne informacje.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. George Dimopoulos

Prowadzący

prof. George Dimopoulos

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego „ATTIKON” Medical School, National and Kapodistrian University of Athens w Atenach, Grecja.

Opublikował ponad 200 oryginalnych prac i recenzji, a także 60 rozdziałów książek w literaturze greckiej i międzynarodowej. Pracuje jako recenzent w kilku recenzowanych czasopismach, w tym Thorax, ERJ, Critical Care, Chest, Medical Mycology, Respiratory Medicine, Respiration, Respiratory Research i European Respiratory Journal itp. Prof.Dimopoulos jest także redaktorem zastępczym BMC Infect Dis and Frontiers in Medicine Journal. Prof. Dimopoulos jest byłym przewodniczącym Zgromadzenia Zakażeń Układu Oddechowego Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) oraz Sekcji Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii (ESICM).

Opis filmu

Miejsce fosfomycyny i.v. w leczeniu pacjentów w stanie krytycznym – aktualne informacje.

Wykład eksperta z Grecji, tłumaczony na język polski.

W wykładzie:

  • Mechanizm działania i strukturę fosfomycyny i.v.
  • Dlaczego na nowo odkrywamy fosfomycynę?
  • Wyniki badań takich jak: ZEUS, FOREST, BACSARM, INSTINCT, PROOF, FORTRESS wobec trudnych i wieloopornych szczepów.
  • Synergia działania z innymi antybiotykami, działaniu wewnątrzkomórkowym, aktywności przeciwko biofilmowi, o dobrych właściwościach penetracji w płynie tkankowym. W wykładzie znajdzie się również przegląd literatury nt. fosfomycyny i.v. a także będzie mowa o światowych i europejskich doświadczeniach klinicznych.

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv