Zakażenia układu moczowego w praktyce POZ. Cz. 2

Opublikowany: 07.04.2021 06:58

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

więcej o autorze »

Opis filmu:

Nawracające ZUM. Chory z cewnikiem.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z 2001r. (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). St. naukowy dra n. med. otrzymał 5 I 2006 w ŚAM, na Wydz. Lekarskim w Katowicach na podstawie dysertacji "Wpływ kuracji odchudzającej na metabolizm kości u otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym" (promotor: prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz). Rada Wydz. Lekarskiego SUM w Katowicach, uchwałą z 13 X 2011 nadała H. tytuł dr. hab. n. med. na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej "Metabolizm kości otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym w ocenie 5-letniej - badanie prospektywne" (recenzenci: prof. prof. Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Andrzej Milewicz, Roman Lorenc, Eugeniusz Kucharz). W maju 2018 r. uzyskał tytuł naukowy prof. nauk medycznych.

Jest specj. II st. z zakresu chorób wewnętrznych (2008), nefrologii (2012) oraz diabetologii (2015). W 2010 r. uzyskał europejski certyfikat specjalisty w dziedzinie leczenia otyłości (European SCOPE Fellow)

W 2007 r. uzyskał grant International Osteoporosis Foundation, w ramach którego odbył kurs dotyczący leczenia i diagnostyki osteoporozy w Lyonie, a w 2009 i 2010 r. grant American-Austrian Foundation, w ramach którego uczestniczył w seminariach internistycznych w Salzburgu (Salzburg Medical Seminars in Internal Medicine), organizowanych pod auspicjami Uniw. Columbia w Nowym Jorku.

W czasie swojej kariery zawodowej pełnił liczne funkcje w Uczelni: przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, wiceprzewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członka Senackiej Komisji ds. Bazy Klinicznej, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W marcu 2016 został wybrany na funkcję prodziekana Wydz. Nauk o Zdrowiu w Katowicach (kadencja 2016-2020). Pełnił tę funkcję do 30 IX 2019, w związku Ustawą 2.0. Od 2016 roku Profesor Holecki jestem konsultantem medycznym (z certyfikatem dostępu do akt niejawnych) Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii.

Prowadzona przez prof. Holeckiego działalność naukowo-badawcza dotyczy: oceny metabolizmu kości u chorych otyłych oraz wpływu kuracji odchudzającej na tkankę kostną; wpływu otyłości na czynność nerek; oceny długotrwałych efektów kuracji odchudzającej; oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej i hormonów kalcytropowych u osób otyłych. Ponadto część prac ukierunkowana jest na zagadnienia oporności nadciśnienia tętniczego u chorych otyłych oraz skuteczności jego leczenia w tej grupie chorych, ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u chorych z marskością wątroby.

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat prowadził wykłady dla lekarzy (w kraju i zagranicą) w ramach: kursów SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) – 2013, 2015, 2017, 2019 ; Kongresów Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością – 2013, 2015, 2017, 2019; VI i VII Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej (2014, 2015), Konferencji "Postępy w arytmologii i elektroterapii" – 2014, 2017,2019; Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Arytmix, Konferencji "Wiosna Internistyczna TIP" - 2015, 2016, 2018, 2019; Konferencji "Jesień internistyczna TIP" - 2015, 2016, 2017, 2019; Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 2015; XIX Sympozjum Naukowym "Medycyna Zakażeń" 2015, 2017; EASO/OMTF Teaching course w Goeteborgu, Trnavie, Porto, Barcelonie i Wiedniu 2016, 2017, 2018.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, w tym m.in.: książki, rozdziałów podręcznikach, ogólnopolskich rekomendacji w zakresie zakażeń układu moczowego. "Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny" (red. B. Zahorska-Markiewicz, oraz 40 streszczeń zjazdowych prezentowanych na krajowych i zagranicznych zjazdach towarzystw otyłościowych, metabolicznych, kardiologicznych i nefrologicznych.
Jest recenzentem czasopism: „Metabolism”, „Archives of Gynecology and Obstetrics”, „Nutrition and Metabolism”, „European Journal of Clinical Nutrition”, „Kidney and Blood Pressure Research”, „Endocrinlogy”, „Macedonian Journal of Medical Science”, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, „Postępy Higieny Doświadczalnej”, „Endkrynologia, Otyłość i Choroby Przemiany Materii”. Redaktor regionalny „Clinical Obesity” (oficjalnego czasopisma Światowego Tow. Badań nad Otyłością) oraz redaktor działu klinicznego „Annales Acedaemie Medicae Silesiensis”.

Członek Pol. Tow. Badań nad Otyłością (członek zarządu), Europejskiego Tow. Badań nad Otyłością, Światowego Tow. Badań nad Otyłością, Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W 2010r. jako jedyny przedstawiciel z Polski był nominowany i wybrany z ramienia Europejskiego Tow. Badań nad Otyłością do Board of Young Investigators United Committee (2010-2015). Od 2015 roku współtworzy (jako jedyny Polak) Obesity Management Task Force (ciało doradcze Europejskiego Towarzystwa Badan nad Otyłością). W marcu 2020 przewodniczący Śląskiego Oddziały Towarzystwa Internistów Polskich.

Uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach". Otrzymał nagrodę naukową II st. Pol. Tow. Badań nad Otyłością (2007) oraz nagrodę II st. Tow. Internistów Polskich (2013). Ponadto laureat licznych nagród (dydaktycznych i naukowych) rektora SUM.

Opis filmu

Nawracające ZUM. Chory z cewnikiem.

  • ZUM u chorych z cewnikiem w drogach moczowych.
  • Podawanie leków przeciwdrobnoustrojowych – kiedy jest to błąd w profilaktyce zakażenia?
  • Profilaktyka nawrotów ZUM.
  • Profilaktyka farmakologiczna nawrotów ZUM.
  • Leki stosowane w profilaktyce nawrotów ZUM.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv