Przełomowe odkrycia w medycynie w 2020 roku

Opublikowany: 22.07.2021 1:15:51

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz,
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła,
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

więcej o autorze »

Opis filmu:

Przełomowe odkrycia w medycynie w 2020 roku z udziałem znanych ekspertów to pierwsza z cyklu naukowych debat z okazji 20-lecia Naukowej Fundacji Polpharmy.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, <br>prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, <br>prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, <br>prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz,
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła,
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) od 2014 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996 r., natomiast tytuł profesora w 2003 r. W latach 1996-1998 przebywał w University of Iowa, Iowa City, USA na stażu podoktorskim. Obszarami badawczymi prof. Krzysztofa Narkiewicza jest patogeneza, prewencja i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest inicjatorem koncepcji utworzenia w GUMed Centrum Medycyny Translacyjnej oraz jest jednym z autorów wniosku GUMed, który zaowocował w 2019 roku przyznaniem – jako jedynej uczelni medycznej w Polsce – statusu uczelni badawczej. Jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji oryginalnych w czasopismach naukowych w międzynarodowych wydawnictwach specjalistycznych.
Uczestniczył w realizacji licznych grantów naukowo-badawczych, m.in.: grantów unijnych, grantów FNP TEAM i MISTRZ, projekt CARE NORTH finansowanego przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych oraz programu MAESTRO finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Był prezesem tego Towarzystwa w latach 2009-2011 oraz członkiem grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013 i 2018 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 2010 r.), członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012 r.) oraz członkiem Academia Europaea (od 2017 r.).

Prof. Banach

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Polski kardiolog, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 2010 do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2014 do 2021 r dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Został jednym z najmłodszych profesorów w Polsce. Na koncie ma kilkaset publikacji i kilkadziesiąt książek.

Prof. Reguła

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1981. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a także w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytut Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie pracuje do dzisiaj pełniąc funkcję kierownika Kliniki. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od 2014 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członkiem European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz European Board of Gastroenterology and Hepatology. Jest wieloletnim wykładowcą i kierownikiem kursów dydaktycznych, specjalizacyjnych, współorganizatorem konferencji Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych, Warsaw Live Endoscopy, Andrzejek Gastroenterologicznych. Specjalizuje się w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, przełyku Barretta, choroby refluksowej i wrzodowej oraz w endoskopii diagnostycznej i zabiegowej. Koordynator programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego.

Prof. Kuna

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii i II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec i menadżer zdrowia. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Prof. Kuna jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych i lekarskich, współpracownikiem redakcji medycznych i redaktorem czasopism naukowych (opublikował ponad 700 doniesień i prac naukowych). Prace naukowe w zakresie alergologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Należy do ekskluzywnego grona 100 najczęściej cytowanych na świecie polskich naukowców. Poza uczelnią zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, Wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Sekretarza i Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy. Za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia otrzymał wiele wyróżnień w tym tytuł menadżera roku. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, którym kieruje od wielu lat uznawany jest w ogólnopolskich rankingach za najlepszy szpital kliniczny w Polsce.

Opis filmu

Przełomowe odkrycia w medycynie w 2020 roku z udziałem znanych ekspertów to pierwsza z cyklu naukowych debat z okazji 20-lecia Naukowej Fundacji Polpharmy.

Posłuchaj o najnowszych postępach w medycynie:

  • szczepionka przeciw miażdżycy
  • polypille, które skutecznie przedłużają życie
  • klucz do redukcji zgonów przy raku jelita grubego nawet o 50%
  • medycyna personalizowana - chipy, leczenie POChP i raka płuc

W debacie udział biorą: prof. Piotr Kuna, prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz oraz prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła. Według PLOS to najczęściej cytowani naukowcy na świecie. A jak mówi sam prof. Kuna – „W Polsce na jednego takiego naukowca przypada stu milionerów. Zatem łatwiej zarobić milion niż dołączyć do grona tych najczęściej cytowanych”.


Zapraszamy!

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv