Czy pacjenci z migreną potrzebują konsultacji psychiatrycznej?

Opublikowany: 11.05.2021 7:10

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Jacek Różniecki,
dr n. med. Piotr Wierzbiński

więcej o autorze »

Opis filmu:

Praktyczne informacje od psychiatry dotyczące pacjentów z migreną.

 • Kiedy pacjent z migreną trafia na konsultację do psychiatry?
 • Problemy pacjentek i pacjentów z migreną z zakresu psychiatrii.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Jacek Różniecki, <br>dr n. med. Piotr Wierzbiński

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Jacek Różniecki,
dr n. med. Piotr Wierzbiński

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Różniecki

Katedra i Klinika Neurologii - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • 1977–1983 Akademia Medyczna w Łodzi

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1983– Akademia/Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Neurologii
 • 1990–1995 Tufts University, Department of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Boston, USA

Dorobek naukowy:

 • Praca doktorska: „Degranulacja granulocytów zasadochłonnych krwi chorych z klasterowym bólem głowy”
 • Praca habilitacyjna: „Mózgowe i oponowe komórki tuczne – charakterystyka, aspekty neuro-immuno-endokrynne oraz odniesienia do procesów demielinizacji”
 • Kilkadziesiąt publikacji w czasopismach naukowych, rozdziały podręczników, liczne komentarze do artykułów

Zainteresowania zawodowe:

 • udary mózgu, choroby naczyniowe mózgu, bóle głowy, migrena, klasterowy ból głowy

Przynależność do towarzystw i organizacji:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
 • Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Medycyna Praktyczna - Neurologia
 • Członek Rady Naukowej Fundacji Naukowej Polpharmy
 • Członek Rady Naukowej Projektu Medical Tribune – Nowości w Medycynie - Ból
 • Światowe Towarzystwo Neurologiczne
 • Europejska Federacja Towarzystw Neurologicznych
dr n. med. Piotr Wierzbiński

dr n. med. Piotr Wierzbiński

Urodził się 05.09.1978 roku we Włocławku, w 1997 roku ukończył Liceum Ziemi we Włocławku, w roku 2004 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2006 - 2014 asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykładowca Psychiatrii Klinicznej na Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 2015 roku prowadzi poradnię Medsolver w Łodzi. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, w 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt."Ocena sylwetki psychologicznej i polimorfizm genu dla receptora endokannabinoidowego CNR1 u osób po próbach samobójczych".

W 2015 roku ukończył Master Psychopharmacology Program w Neuroscience Educational Institute (NEI) w USA, którego przewodniczącym jest Prof. Stephen M Stahl.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej. Rozwój naukowy kontynuuje uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, gdzie wielokrotnie był aktywnym uczestnikiem i prelegentem. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych oraz licznych doniesień zjazdowych poświeconych farmakoterapii w psychiatrii, psychiatrii sportowej, samobójstwom oraz pograniczu medycyny somatycznej i psychiatrii. Współautor książki „Depresja 2016”. W ramach rozwoju naukowo - klinicznego trzykrotnie odbył wyjazdy szkoleniowe do Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu w Sienie, we Włoszech. Główny obszar zainteresowań zawodowych to: farmakoterapia chorób psychicznych, problem oporności na leczenie, interakcje leków i działania niepożądane podczas leczenia, pogranicze psychiatrii i medycyny somatycznej, psychiatria sportowa i problematyka samobójstw. W wolnych chwilach i nie tylko uprawia sport, pasjonat koszykówki, wielokrotny uczestnik i medalista Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych oraz Ogólnopolskich Igrzysk Lekarskich. Interesuje się filozofią, historią polityczną, wraz z rodziną lubi podróżować, szczególnie do Włoch.

Opis filmu

Rozmowa neurologa i psychiatry.

 • Kiedy pacjent z migreną trafia na konsultację do psychiatry?
 • Problemy pacjentek i pacjentów z migreną z zakresu psychiatrii.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv