Cele farmakoterapii zaburzeń krążenia obwodowego

Opublikowany: 31.08.2021 6:10

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

więcej o autorze »

Opis filmu:

Wskazówki dotyczące terapii pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

Specjalista II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej oraz angiologii. Profesor i prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu. Dziekan Wydziału Lekarskiego w latach 2012–2016 oraz 2016–2020. Członek m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, European Association for Transluminal Surgery. Należy również do rady naukowej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz do komitetu redakcyjnego „Onkologii Polskiej”, „Przeglądu Flebologicznego”, „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” oraz „Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej”. Wykonał kilkanaście tysięcy zabiegów naczyniowych w całym obszarze naczyń obwodowych, w tym tętniaki piersiowo-brzuszne (operacje otwarte i endowaskularne), tętniaki tętnic trzewnych i szyjnych, trombektomie mechaniczne w układzie żylnym i tętniczym i pionierskie operacje w zakażeniach protez naczyniowych. Autor 440 publikacji w kraju i za granicą.

Opis filmu

Wskazówki dotyczące terapii pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego.

  • Przegląd leków stosowanych w schorzeniu – wady i zalety poszczególnych grup leków.
  • Rekomendacje i wytyczne.
  • Jak uniknąć powikłań?
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv