Kwas masłowy – nowe rozwiązanie u pacjentów z chorobami jelit

Opublikowany: 16.04.2018 23:34

Prowadzący:

prof. dr hab. n med. Tomasz Banasiewicz

więcej o autorze »

Opis filmu:

Kwas masłowy: - fizjologiczne znaczenie dla przewodu pokarmowego, - możliwość wykorzystania w praktyce lekarza POZ i specjalisty.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n med. Tomasz Banasiewicz

Prowadzący

prof. dr hab. n med. Tomasz Banasiewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, studia ukończył w 1995 roku. Od początku pracy zawodowej związany z chirurgią przewodu pokarmowego, po ukończeniu studiów zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie odbywał specjalizację z chirurgii ogólnej (specjalizację uzyskał w 2006 roku) oraz studia doktoranckie 1996-2002, które zakończył obroną pracy doktorskiej nt. angiogenezy w rakach jelita grubego.

W latach 2002-2005 odbywał specjalizację z chirurgii w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, pracując jednocześnie i dyżurując samodzielnie w Oddziale Chirurgii SP ZOZ Środa Wlkp, w Oddziale Chirurgii SP ZOZ Grodzisk Wlkp oraz w Zespole Lotniczego Pogotowia ratunkowego. Od roku 2005 ponownie zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej, gdzie w roku 2010 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, zaś w roku 2015 tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych. Odbywał kursy i staże specjalizacyjne w Oddziałach Chirurgicznych we Freiburgu (Klinika Uniwersytecka Chirurgii Przewodu Pokarmowego, 1996, 6 miesięcy), w Stuttgarcie (Marienhospital, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego, 2001, 3 miesiące) i Monachium (Staatkrankenhaus, Oddział Chirurgii Kolorektalnej). Zna biegle język niemiecki, angielski oraz dobrze rosyjski. W roku 2013 zdał międzynarodowy egzamin w języku angielskim uzyskując Europejski Certyfikat Koloproktologii (EBSQ in Coloproctology) – najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie chirurgii kolorektalnej.
Od roku 2016 Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM w Poznaniu.

Od roku 2001 jest członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii, w latach 2012-16 był jego sekretarzem, obecnie jest prezydentem-elektem w nadchodzącej kadencji 2018-2020. Od roku 2001 jest również członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, w latach 2011-2015 był sekretarzem Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, „Trends in Sport Sciences”, Redaktorem Naczelnym (Editor-in-Chief) kwartalnika „Negative Pressure Wound Therapy Journal”.
Za działalność naukową i kliniczną uzyskiwał wielokrotnie Nagrody Rektora UMP oraz Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia.

Od roku 2002 był lub jest kierownikiem i głównym wykonawcą 6 krajowych i 3 międzynarodowych grantów. Jest autorem 194 publikacji, w tym 108 zagranicznych, ponad 600 wystąpień zjazdowych, w tym 157 wykładów plenarnych krajowych i 86 zagranicznych.

Opis filmu

Kwas masłowy:

  • fizjologiczne znaczenie dla przewodu pokarmowego,
  • możliwość wykorzystania w praktyce lekarza POZ i specjalisty.

Kliniczne przypadki zastosowania kwasu masłowego do postępowania dietetycznego u pacjentów z chorobami jelit - od zaburzeń czynnościowych po stany zapalne jelit.

Pan profesor Tomasz Banasiewicz, ceniony teoretyk ale przede wszystkim praktyk (autor 194 publikacji, w tm również o kwasie masłowym), w niezwykle ciekawy sposób przedstawia kliniczne przypadki zastosowania preparatów kwasu masłowego do postępowania dietetycznego u pacjentów z chorobami jelit - począwszy od zaburzeń czynnościowych po stany zapalne jelit.

Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv