Pułapki diagnostyki i leczenie astmy wczesnodziecięcej.
Cz. 3

Opublikowany: 15.11.2017 7:43

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

więcej o autorze »

Opis filmu:

Jakie pułapki czyhają w trakcie diagnozowania i leczenia astmy wczesnodziecięcej:

 • jak potwierdzić zasadność rozpoznania astmy
 • kto powinien to zrobić

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

Prowadzący

Działalność naukowa: 
Autor i współautor ok.50 artykułów oryginalnych, ponad 70 rozdziałów w podręcznikach i skryptów i ponad 100 innych publikacji pełnotekstowych nt patofizjologii oddychania, chorób alergicznych, mukowiscydozy, infekcji układu oddechowego, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych w kraju i zagranicą, ponadto licznych streszczeń, materiałów zjazdowych oraz artykułów popularnonaukowych.
Kierownik grantu naukowego Komitetu Badań Naukowych (4 PO5E 089 09) w 1995 r.

Doktorat: 1993 r. 
Habilitacja: 2002 r. 
Promotor 2 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych
Recenzent 8 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych

Aktualne funkcje:

 • Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju, profesor nadzw. IGiChP
 • Wykładowca (profesor nadzw.) w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Kwalifikacje zawodowe: 

 • Specjalizacja z zakresu chorób płuc dzieci (2015)
 • Studia podyplomowe z zakresu patofizjologii oddychania (Nancy, 1997)
 • Specjalizacja z zakresu alergologii - II stopień (1997)
 • Specjalizacja z zakresu chorób płuc - II stopień (1989)
 • Specjalizacja z zakresu pediatrii - I stopień (1987)

Doświadczenie w badaniach klinicznych:
Od roku 1995 udział jako główny badacz lub współbadacz w ok.50 badaniach klinicznych faz I do IV, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leków stosowanych w leczeniu mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, zespołu pierwotnej dyskinezy rzęsek lub nawrotowych infekcji układu oddechowego.

Działalność w towarzystwach lekarskich i naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • Członek European Respiratory Society

Działalność szkoleniowa:

 • Kierownik specjalizacji : przeszło 30 lekarzy (II st. z zakresu chorób płuc, alergologii lub chorób płuc dzieci), promotor przeszło 100 prac licencjackich (w PWSZ w Nowym Sączu i w PPWSzZ w Nowym Targu)
 • Kierownik kursów dla lekarzy organizowanych przez CMKP z zakresu pneumonologii dziecięcej (2002 - 2017)
 • Wielokrotnie wykładowca na ogólnopolskich kursach dla lekarzy (od 1989 r.), organizowanych przez CMKP w ramach szkolenia podyplomowego.
 • W latach 2002 - 2016 udział w pracach komisji egzaminacyjnych na II stopień specjalizacji z zakresu chorób płuc lub chorób płuc dzieci
 • Wielokrotnie wykładowca i przewodniczący sesji na zjazdach naukowych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 
 • Działalność wydawnicza, udział w radach naukowych:Członek Rad Naukowych periodyków medycznych:
  • Pneumonologia i Alergologia Polska od 2005 
  • Medycyna Praktyczna – Pediatria od 2006
  • Pediatria po Dyplomie od 2007
  • Postępy Dermatologii i Alergologii od 2009
  • Pediatria Polska od 2010
 • Od roku 1996 r. członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Staże długo- i krótkoterminowych w zagranicznych klinikach pediatrycznych i ośrodkach pulmonologicznych:

 • Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (1984 rok)
 • Centre Médical Climatique "Bellevue, Dieulefit, Francja (1991)
 • Laboratoire de Physiologie Université de Nancy I (Francja, 1991 – 1993)

Konferencje:
Wielokrotnie członek komitetów naukowych oraz wykładowca konferencji naukowo – szkoleniowych

Opis filmu

Jakie pułapki czyhają w trakcie diagnozowania i leczenia astmy wczesnodziecięcej:

 • jak potwierdzić zasadność rozpoznania astmy
 • kto powinien to zrobić, czy lekarz rodzinny czy specjalista
 • czy do ustalenia rozpoznania astmy potrzebne są badania dodatkowe - jeśli tak, to jakie?
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv