Headlinenews Pulmonologia

Opublikowany: 27.04.2020 11:05

Prowadzący:

Dr hab. n. med. Katarzyna Górska

więcej o autorze »

Opis filmu:

Najważniejsze zmiany w pulmonologii w ostatnim dziesięcioleciu.

  • Rak płuc - nowe metody leczenia, polepszenie rokowań pacjentów,
  • Astma – poszukiwanie nowych biomarkerów,
  • Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w PO

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - Dr hab. n. med. Katarzyna Górska

Prowadzący

Dr hab. n. med. Katarzyna Górska

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Pracownik naukowy Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Obok pracy lekarskiej oraz dydaktycznej zajmuje się pracą naukową, której głównym tematem są choroby obturacyjne układu oddechowego. Jest autorem ponad 40 publikacji, doniesień zjazdowych, rozdziałów w pozycjach książkowych oraz w skryptach dla studentów.

W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, tytuł pracy doktorskiej: „Różnicowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na podstawie wybranych markerów zapalenia alergicznego w materiale z dróg oddechowych”.

W latach 2011-2014 kierownik i główny wykonawca projektu własnego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Związek między wybranymi wskaźnikami zapalenia dróg oddechowych a remodelingiem oskrzeli u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc".

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society.

Opis filmu

Najważniejsze zmiany w pulmonologii w ostatnim dziesięcioleciu:

  • Rak płuc - nowe metody leczenia, polepszenie rokowań pacjentów,
  • Astma – poszukiwanie nowych biomarkerów,
  • Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w POChP,
  • Idiopatyczne włóknienie płuc - wytyczne,
  • E-papierosy – nowe zagrożenia.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv