Pułapki Echokardiograficzne - Pień płucny i jego zastawka. Tajemnicze obrazy

Opublikowany: 15.11.2021 12:32

Prowadzący:

dr n. med. Barbara Lichodziejewska

więcej o autorze »

Opis filmu:

Pułapki echokardiografii - praktyczne wskazówki i zalecenia.

czytaj więcej »

Prowadzący wykład - dr n. med. Barbara Lichodziejewska

Prowadzący

dr n. med. Barbara Lichodziejewska

Zajmuje się badaniami echokardiograficznymi od początku swej pracy zawodowej, czyli od roku 1980. Wykonuje badania przezklatkowe, badania przezprzełykowe wraz z monitorowaniem zabiegów przezskórnych a także próby z dobutaminą. Przez 20 lat działała w Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim. Od roku 2000 pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya, gdzie zorganizowała Pracownię Echokardiografii i przez wiele lat była jej Kierownikiem. Od roku 1985 aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych z zakresu echokardiografii - prowadzi wykłady na kursach, szkolenia oraz szkolenia indywidualne.

Ma w dorobku 1 samodzielną monografię, 32 rozdziały w monografiach i artykuły poglądowe, 34 opublikowane artykuły naukowe a także różne broszury i inne materiały szkoleniowe. Organizowała wiele kursów echokardiografii a zarchiwizowany dydaktyczny materiał obrazowy obejmuje dziesiątki tysięcy filmów i zdjęć.
Główne zainteresowania to echokardiografia w ocenie prawej części serca (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna, patologie zastawek trójdzielnej i płucnej, patologie prawej komory), zastosowanie echokardiografii w diagnostyce funkcji rozkurczowej lewej komory, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i chorób osierdzia a także możliwości obrazowania za pomocą echokardiografii przezprzełykowej i echokardiografii trójwymiarowej.

Opis filmu

Pułapki echokardiograficzne okiem praktyka.

Pułapki echokardiografii - praktyczne wskazówki i zalecenia.

  • Kiedy przydają się dodatkowe projekcje obrazujące pień płucny i zastawkę pnia płucnego?
  • Na co zwracać uwagę i jak unikać pułapek w echokardiografii – praktyczne wskazówki.
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Polecane wykłady

Polpharma.tv Facebook Pomoc Polpharma.tv